ul. Turystyczna 30,58-580 Szklarska Poręba
+48 787 161 430
biuro.rafasport@gmail.com

Twoja wypożyczalnia
u stóp Szrenicy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługi Sportowo-Rekreacyjne „Rafa Sport” Daniel Rafa z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Turystyczna 30, 58-580 Szklarska Poręba (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu biuro.rafa-sport@gmail.com lub pod numerem 787 161 430

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z umową wypożyczenia, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i kontaktu z najemcą w przypadku naruszenia zasad umowy wypożyczenia.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 1 roku dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

5. Przysługuje Państwu prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu zjazdowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.